LATVIJAS KAMANIŅU SPORTA FEDERĀCIJA

IZM sadarbībā ar Veselības ministriju izstrādā vadlīnijas starptautisku sporta sacensību organizēšanai

2021. gada janvārī Siguldā norisināsies 52. FIL Eiropas Čempionāts kamaniņu sportā un Viessmann Pasaules kausa sestais posms. Šī būs jau piektā reize, kad Latvijas Kamaniņu sporta federācijai tiek dota iespēja rīkot Eiropas Čempionātu kamaniņu sportā Siguldā.

Šāda mēroga sporta pasākumu organizēšanā jāvelta daudz uzmanības plānošanai un pasākuma organizētājam jāspēj uzņemties atbildība gan par atlētiem, gan šī sporta veida skatītājiem un faniem. Taču turpmāk jāņem vērā arī Ministru Kabineta pieņemtie noteikumi par nepieciešamajiem epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.

28. jūlijā valdība veica grozījumus Ministru kabineta noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" tika pieņemts lēmums, ka sportistiem, sporta darbiniekiem un starptautisko sporta organizāciju pārstāvjiem, kuri ierodas Latvijā no valstīm uz kurām konkrētajā mirklī tiek attiecināta pašizolācijas prasība, drīkstēs to neievērot, ja būs veikti divi Covid-19 testi un tie būs negatīvi - vienu būs jāveic vismaz trīs dienas pirms ierašanās, bet otru – ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijā. Attiecīgi, ja personas uzturēšanās laiks Latvijā pārsniedz piecas dienas, grozījumi paredz atkārtotu testa veikšanu 5., 10. un 15. dienā pēc izbraukšanas no valsts uz kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi.

Kā arī, kamēr persona nav saņēmusi otrā testa rezultātus, uz to tiek attiecināta prasība par pašizolāciju. Tāpat persona nevar izmantot sabiedrisko transportu, nokļūšana līdz uzturēšanās vietai un starptautiskā sporta pasākuma norises vietai ir jāorganizē starptautiskā sporta pasākuma organizatoram Latvijā vai arī šīm personām jāizmanto savs transporta līdzeklis.

Minētie nosacījumi paredz to, ka pašizolācijas prasības, iekļauj sevī nosacījumu neapmeklēt publiskas vietas un kontaktēties ar citiem cilvēkiem. Persona var kontaktēties tikai vietā, kur notiek sporta pasākums un pasākuma norises laikā, bet pārējās vietās un laikā ir jāievēro pašizolācija. Sporta pasākuma norises laikā persona nedrīkst apmeklēt citas publiskas vai sabiedriskas vietas, tai skaitā bārus un restorānus.

Šis lēmums saskan arī ar Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas (FIL) nostāju un rīcības plānu nākošajai sacensību sezonai. Latvijas Kamaniņu sporta federācija jau aizvadījusi vairākas video konferences kopā ar FIL un ir skaidrs, ka Covid-19 testu veikšana būs neatņemama prasība jebkuram sportistam, trenerim un apkalpojošam personālam, kas vēlas piedalīties sacensībās. Papildus tiek izstrādāts koncepts kā tieši tiks organizētas sacensības, lai mazinātu iespējamo inficēšanās risku.

Clock 2020.07.29 Statistic 1418
Supporters »

All supporters
By continuing homepage browsing you accept this page cookies.    OK