LATVIJAS KAMANIŅU SPORTA FEDERĀCIJA

Zintis Šaicāns: "Es uzskatu, ka ne tikai sportistam ir jāattīstās, bet arī trenerim..."

Vasarā cītīgi jaunajai sacensību sezonai gatavojas ne tikai Latvijas Nacionālās kamaniņu sporta izlases atlēti, bet arī juniori un jaunieši, kuri Zinta Šaicāna- junioru izlases galvenā trenera- vadībā aktīvi aizvada mācību treniņu darbu. 

Kā kopumā noris sagatavošanās process jaunajai sezonai junioriem un jauniešiem?

Esmu ļoti apmierināts ar sagatavošanās posmu, atlēti cītīgi strādā gatavojoties jaunajai sezonai. Līdz šim ir paveikts ļoti liels darbs, gan fiziskajā attīstībā, gan arī tehniskajā. Komandā ir izveidojies ļoti labs “klimats”, atlēti viens otru atbalsta, sniedz padomus un pat gadās treniņa laikā kāda neliela sacensība starp sportistiem, kad viens otru izaicina gan spēka vingrinājumos, gan arī attīstot tehnisko sagatavotību. Pārsvarā sagatavošanās periodā treniņi noris Murjāņu Sporta ģimnāzijā, bet šogad ir bijusi iespēja aizvadīt divas mācību treniņu nometnes Liepājā, kur lielāks akcents tika likts uz speciālo tehnisko sagatavotību.

Atskatoties uz pagājušo vasaru, vai ir kādas izmaiņas mācību treniņu procesā, lai vēl efektīvāk sagatavotos jaunajai sezonai?

Teikšu godīgi, neviens sagatavošanās periods man nav bijis vienāds, vienmēr cenšos treniņu procesu padarīt daudzveidīgāku, ieviest kādas inovācijas tehniskajā sagatavotībā, tieši tāpat arī vispārējā fiziskajā sagatavotībā. Man ir fantastiska iespēja jautāt, gūt vērtīgus padomus no Murjāņu Sporta ģimnāzijas treneriem (dažādos sporta veidos). Es uzskatu, ka ne tikai sportistam ir jāattīstās, bet arī trenerim, līdz ar to nolieku savu ”ego” malā un nekautrējos jautāt saviem kolēģiem.

Kuri tieši ir lūzuma punkti jauniešiem un junioriem mācību treniņu procesā?

Jauniešu un junioru vecumposmā ir jāpievērš ļoti liela loma dozējumam,proti, pareizai vingrinājumu izpildes tehnikai, kā arī nepārtraukti jāseko līdzi sportista izaugsmei. Man ir bijusi negatīva pieredze, kad treneri mēģina jauniešu un junioru vecumposmos no šī atlēta izspiest visu, ko vien var, lai tikai sasniegtu nepieciešamo rezultātu, Savukārt mēdz gadīties pretējais, kad paši atlēti cenšas visu procesu pasteidzināt neapzinoties savas spējas vai tieši pretēji apzinoties, taču jāņem vērā, ka šis atspoguļosies pēc tam pieaugušo konkurencē. Līdz ar to mēdz gadīties, ka šis vecumposms paiet ļoti ātri un ir bagātīgs ar dažādām problēmām un traumām. Tādēļ treneriem ir jābūt ļoti elastīgiem, dažkārt jāmāk iejusties atlēta ādā un saprast atlēta sajūtas, problēmas utt., jāveido savstarpēja uzticēšanās, tad arī rezultāts neizpaliks, jābūt gandarījumam par to, ko tu dari un jāgūst bauda.

Kāda, tavuprāt, ir lielākā atšķirība starp Nacionālo izlasi un jauniešiem treniņu procesā, mērķu uzstādīšanā un sasniegšanā?

Viennozīmīgi, ir daudzas lietas, kas man patīk Nacionālās izlases treniņu procesā, bet daudzām lietām es noteikti nepiekrītu un līdz ar to treniņu process ir diezgan atšķirīgs. Lielākās atšķirības var novērot tieši saistībā ar vispārējo fizisko sagatavotību, protams, ir jāņem vērā arī tas, ka šo grupu vecumu posmi ir krietni atšķirīgāki.

Kamaniņu sports ir ļoti unikāls sporta veids, kurā ir jāattīsta ļoti daudzas un dažādās fiziskās īpašības. Kamaniņu braucējam ir jābūt vispusīgam, jājūt katra ķermeņa daļa braucot pa trasi. Speciālā tehniskā sagatavotība abām izlasēm ir ļoti līdzīga, jo mēs kopā braucam uz ledus treniņiem attīstīt starta ieskrējienu (paātrinājumu), vingrinājumi ir diezgan līdzīgi, protams, atšķiras dozējums, apjoms utt.

Protams, Nacionālās izlases treneriem un sportistiem ir savi mērķi uz ko tiekties, patiesībā, tieši tāpat ir arī junioru izlasei, tiek nosprausti mērķi uz kuriem mēs pakāpeniski tiecamies. Es saviem atlētiem esmu bieži teicis, nebaidieties sapņot, taču, lai spētu nodrošināt šī sapņa realizēšanos, neaizmirstiet izvirzīt mērķus- gadam, mēnešiem, dienām-, jo citādāk sapnis paliks tikai par sapni.

Vai Covid-19 varētu ietekmēt nākošo sacensību sezonu?

Noteikti Covid – 19 ietekmēs nākošās sezonas kalendāru, bet ne mūsu gatavību. Junioru un jauniešu izlase būs gatava sacensībām, pielāgosimies izmaiņām noteikumos utt. Vasaras darbs ir manāmi apgrūtināts, bet es uzskatu, ka junioru un jauniešu izlases treneri veiksmīgi tiek galā ar esošo situāciju un darbs noris ļoti kvalitatīvi.

Kā tev liekas, kas mūs sagaida nākošajā sezonā rezultātu ziņā, vai ir pamats gaidīt lielus panākumus?

Ļoti grūti būs noturēt pacelto latiņu rezultātu ziņā, jo pagājušais gads bija lielisks junioru un jauniešu komandai, par ko noteikti jāpasakās visiem treneriem, LKSF un MSĢ par sniegto atbalstu. Noteikti varēsim gaidīt dažus pārsteigumus (pozitīvā ziņā), mērķi ir tie augstākie, kā vienmēr cīnisimies par medaļām.

Clock 2020.08.24 Statistic 2564
Supporters »

All supporters
By continuing homepage browsing you accept this page cookies.    OK