LATVIJAS KAMANIŅU SPORTA FEDERĀCIJA

LKSF pavasara kontrolnormatīvi

LKSF pavasara kontrolnormatīvi ir daļa no izlases treniņprocesa. 


Pavasara kontrolnormatīvu laikā gūtie rezultāti tiek salīdzināti ar iepriekšējo sezonu, lai varētu noteikt, kāda konkrētajā brīdī ir sportista fiziskā sagatavotība. Kontrolnormatīvi palīdz arī noteikt sportistu vājās vietas, pie kā vairāk jāpiestrādā un jāpievērš uzmanība. 

2019.06.11. 4265
Supporters »

All supporters
By continuing homepage browsing you accept this page cookies.    OK