LATVIJAS KAMANIŅU SPORTA FEDERĀCIJA

Kopā mēs varam palīdzēt Ukrainai

2022. gada 24. februārī uzsāktais Krievijas Federācijas militārais iebrukums (karš) Ukrainā (kurā iesaistīta ir arī Baltkrievijas Republika), ir ne tikai atklāta un brutāla vēršanās pret Ukrainas valsts suverenitāti, bet arī pret demokrātiskas valsts, kā arī sabiedrības pamatvērtībām un principiem. Šī kara rezultātā, galvenokārt, cieš un iet bojā nevainīgi Ukrainas iedzīvotāji - sievietes, bērni, kā arī vīrieši. Latvijas Kamaniņu sporta federācija aicina ikvienu palīdzēt Ukrainai. Krievijas valdošā vara izdara kara noziegumus, kurus nevar ignorēt.

Palīdzības sniegšanas gadījumā ir svarīgi, lai mūsu palīdzība atbilstu ukraiņu vajadzībām, tāpēc aicinām izmantot vienoto platformu ukraiņu atbalstam: www.ukraine-latvia.com

Jebkāda veida palīdzība ir vitāli svarīga un nepieciešama:

1. www.ziedot.lv

2. bank.gov.ua

3. savelife.in.ua

4. www.icrc.org

Aicinām arī lasīt uzticamus informācijas avotus, par to vairāk uzziniet: www.delfi.lv

The military invasion (war) of the Russian Federation, in which the Republic of Belarus is also involved, launched on February 24, 2022. This is not only an open and brutal violation of the sovereignty of the Ukrainian state but also a direct attack against the fundamental values and principles of a democratic state, as well as society. As a result of this war, innocent Ukrainians - women, children, as well as men – are dying. Russian Federation commits war crimes that cannot be ignored. The Latvian Luge Federation invites everyone to help Ukraine: www.ukraine-latvia.com

Any kind of assistance is vital and necessary:

1. www.ziedot.lv

2. bank.gov.ua

3. savelife.in.ua

4. www.icrc.org

We also invite you to read reliable sources of information, learn more about it: www.delfi.lv


Foto: pexels.com


2022.02.28. 2136
Supporters »

All supporters
By continuing homepage browsing you accept this page cookies.    OK