LATVIJAS KAMANIŅU SPORTA FEDERĀCIJA

Sēru vēsts

Latvijas Kamaniņu sporta federācija izsaka līdzjūtību ilggadējās kamaniņu sporta sekretāres Birutas Jurēvičas ģimenei, Birutu zemes klēpī guldot.


Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat –
Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.
(M. Zviedre)

2022.07.26. 1326
Supporters »

All supporters
By continuing homepage browsing you accept this page cookies.    OK