LATVIJAS KAMANIŅU SPORTA FEDERĀCIJA

LU Sporta centra piedāvājums augsta līmeņa sportistiem: jo augstāki sasniegumi sportā, jo lielāka atlaide studijām LU

Latvijas Universitāte (turpmāk – LU) jau vairākus gadus atbalsta augsta līmeņa sportistus,

piešķirot sporta stipendijas studijām augstskolā, lai dotu iespēju gūtu panākumu ne tikai

sportā, bet arī mācībās. Šogad pieteikšanās “Duālās karjeras” sporta stipendijai studiju maksas

segšanai norisināsies no 3. jūlija līdz 30. jūlijam.


LU aicina jaunos augsta līmeņa sportistus izmantot LU piešķirtās sporta stipendijas, kas nodrošina

iespēju sportistiem iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un vienlaikus turpināt sportista karjeru. Sporta

stipendija, kā tas ierasts daudzās Eiropas un Ziemeļamerikas valstīs, nodrošina studiju maksas

segšanu, ja sportists uzrādījis augstus sasniegumus savā sporta veidā un vienlaikus ir sekmīgs arī

studijās LU.


Laiks, kurā šobrīd dzīvojam, ir pierādījis, ka ir jādomā vairākus soļus uz priekšu. Šobrīd jūtam cik

strauji mainās situācija pasaulē, tādēļ sportistiem aktīvi jādomā, kā turpmāk sevi realizēt. Izglītība

veicina personības izaugsmi un pilnveido jauno sportistu. Duālā karjera pierāda arī to, ka sportisti grib

un var iegūt augstāko izglītību paralēli turpinot trenēties. Studijās noder sportista mērķtiecīgums un

gribasspēks, bet sportā noder studijās iegūtās analītiskās un dažkārt pat akadēmiskās zināšanas.

Nereti ir zināmas situācijas, kad sabiedrībā populāri sportisti pēc karjeras beigām ir apjukuši, jo nonāk

pie vairākiem svarīgiem jautājumiem – ko darīt, kā darīt un kā turpināt dzīvot. Lai šādas situācijas

sportistu vidū mazinātu, Latvijas Universitāte dod unikālu iespēju apvienot divas lietas vienlaicīgi -

sportista karjeru un studijas.” skaidro LU sporta centra direktors Uģis Bisenieks. “Daudzi jau esošie

duālās karjeras veidotāji atzinuši, ka šāda iespēja – studēt un sportot vienlaikus – ir liels ieguvums un ir

ļoti pateicīgi LU par šādu iespēju.


Ja Tu esi sportists un esi saskāries ar domām ko darīt pēc 12. klases, tad “Duālā karjera”, ko piedāvā

Latvijas Universitāte, būs lieliska iespēja Tev, lai apvienotu savas sportiskās gaitas ar mācībām. Šīs

noteikti bija mans labākais lēmums, jo nonākot profesionālā sportā, vienu brīdi jau domāju, ka savienot

augstskolas dzīvi ar sportu neizdosies, taču ar lielu gribasspēku un centību viss ir iespējams. Tāpēc

noteikti izmanto šo iespēju, jo varu garantēt, ka nenožēlosi.” – Elīna Ieva Vītola, nopelniem bagāta

kamaniņu braucēja un LU studente.


Uzzini sīkāk par 2023./2024. gada pieteikšanos un sportista pieteikuma anketu meklē šeit:

https://www.lu.lv/sports/par-mums/zinas/zina/t/78165/


Tiekamies studijās!

2023.06.30. 941
Supporters »

All supporters
By continuing homepage browsing you accept this page cookies.    OK