LATVIJAS KAMANIŅU SPORTA FEDERĀCIJA

J.Grants sporta zinātnes biedrības prezidents

Viļņā notiekošās 8. Baltijas sporta zinātnes konferences laikā, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) zinātņu prorektors, profesors Juris Grants, vienbalsīgi tika ievēlēts par Baltijas sporta zinātnes biedrības prezidentu uz nākamajiem trīs gadiem. Savukārt par biedrības viceprezidentiem ievēlēti Tartu Universitātes dekāns, profesors Matti Paasuke un Lietuvas Sporta universitātes profesors Jonas Poderis. Pēc ievēlēšanas prezidenta amatā profesors J.Grants pauda gandarījumu par viņam izrādīto uzticēšanos: „Mums kopā jāpaveic nozīmīgs darbs gan stratēģiskā līmenī, uzlabojot sporta zinātnes vidi un stiprinot Baltijas valstu sporta zinātnes konkurētspēju Eiropā, gan risinot ikdienā aktuālus jautājumus.” Grants arī norādīja, ka turpinās biedrības veiksmīgi iedibināto tradīciju Baltijas sporta zinātnes konferenču organizēšanā, bet kā vienu no pirmajiem praktiski veicamajiem darbiem minēja Baltijas sporta zinātnes biedrības oficiālās mājaslapas izstrādi un biedrības darba iedzīvināšanu sociālajos tīklos. Iepriekšējos trīs gadus Baltijas sporta zinātnes biedrības prezidenta amatu ieņēma Lietuvas Sporta Universitātes rektors, profesors Albertas Skirvidas. Baltijas sporta zinātnes biedrība apvieno četru Baltijas valstu sporta augstskolas - LSPA, Lietuvas Sporta Universitāti, Lietuvas Pedagoģisko Universitāti un Tartu Universitāti. Biedrības mērķis ir sekmēt sporta zinātnes attīstību visās trijās Baltijas valstīs, kā arī attīstīt labāku sadarbību starp sporta augstskolām Baltijas valstīs un kopīgi integrēties Eiropas un pasaules sporta zinātnes apritē. Baltijas Sporta zinātnes biedrība (Baltic Sport Science Society) dibināta 2009.gadā. Lai dalītos jaunāko sporta zinātnes pētījumu gūtajā pieredzē un secinājumos, no šā gada 22. līdz 24.aprīlim, 20 valstu sporta zinātnes pārstāvji, tai skaitā 48 LSPA docētāji, zinātnieki un jaunie pētnieki, Lietuvas galvaspilsētā Viļņā piedalās 8.Baltijas valstu zinātnes konferencē "Sporta zinātne praksei un treneru izglītībai".J.Grants sporta zinātnes biedrības prezidents
2015.04.28. 9266
Supporters »

All supporters
By continuing homepage browsing you accept this page cookies.    OK